Pałac w Rybnej zaprasza.

09.04. poniedziałek, godzina 18.00, wstęp 15zł
Monika Sikorska-Wojtacha
(Akademia Muzyczna w Katowicach)
recital fortepianowy

Monika Sikorska-Wojtacha studia pianistyczne rozpoczęła w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi, w klasie prof. Władysława Kędry a ukończyła w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, w klasie prof. Bolesława Woytowicza. Jest laureatką I Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego (1970), IV Konkursu na Stypendia Artystyczne im. F. Chopina (1972), Estrady Młodych VII Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku (1974). Prowadzi czynne życie koncertowe występując z recitalami, koncertami symfonicznymi i kameralnymi na terenie kraju i za granicą (m .in. Czechy, Węgry, Ukraina, Francja, Włochy, Nie mcy, Hiszpania, Japonia). Dokonała wielu nagrań radiowych (w tym archiwalnych) i telewizyjnych. Nagrała płytę z utworami fortepianowymi B. Woytowicza (12 Etiud, 3 Tańce Polskie, 2 Mazurki) dla firmy Acte Prealable. Współuczestniczyła również w nagraniu CD z utworami R. Twardowskiego (Mała Sonata, Muzyka koncertująca). W repertuarze posiada utwory literatury fortepianowej od muzyki klawesynistów po awangardę. W kręgu jej zainteresowań naczelne miejsce zajmuje twórczość fortepianowa W.A. Mozarta i C. Debussy’ego. Również muzyka polska cieszy się jej szczególnym zainteresowaniem – od twórców ery przedchopinowskiej (M. Szymanowska, F. Dobrzyński) poprzez kompozytorów przełomu XIX i XX wieku (L. Różycki, K. Szymanowski) do muzyki współczesnej. W tej ostatniej dziedzinie posiada liczne prawykonania (m.in. I Sonata fortepianowa P. Radk o, Concertino na fortepian i orkiestrę smyczkową J. W. Hawela, I i II Sonata fortepianowa A. Hundziaka). Jest pierwszą wykonawczynią, po pół wieku zapomnienia, Koncertu fortepianowego M. Spisaka. Wykonuje również muzykę oratoryjną i kantatową napisaną na fortepian i zespoły wokalne (m.in. „Mała Msza Uroczysta” G. Rossiniego, „Pieśni cygańskie”, „Liebeslieder” J. Brahmsa). Współpracuje z wieloma muzykami i zespołami kameralnymi (m.in. z Kwartetem Śląskim, z pianistami Joanną Domańską i Hubertem Salwarowskim). Poza działalnością artystyczną zajmuje się pedagogiką jako profesor zwyczajny w Katedrze Fortepianu Akademii Muzycz nej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. W tej uczelni pełni również funkcję Kierownika Katedry Fortepianu.


Program koncertu:ng>

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata C-dur KV 330
Allegro moderato
Andante cantabile
Allegretto
Rondo D-dur KV 485
Wariacje C-dur KV 265

Joseph Haydn
Sonata Es-dur Hob. XVI/52
Allegro
Adagio
Finale. Presto

Ludwig van Beethoven
Sonata Es-dur op. 31 nr 3
Allegro
Scherzo. Allegretto vivace
Menuetto. Moderato e grazioso
Presto con fuoco

Dodaj komentarz