WARSZTATY SUZUKI SZARLOTA.

UWAGA Drodzy Rodzice !!!

Uprzejmie informujemy iż w ofercie znajdą się również zajęcia rytmiczne i taneczne dla dzieci,
które przyjeżdżają do Szarloty, a nie są uczestnikami Warsztatów skrzypcowych.
Zajęcia te będą trwały około 2 godziny dziennie i ich koszt będzie wynosił 100zł.
Rodziców zainteresowanych ofertą prosimy o przesyłanie:
– formularza zgłoszeniowego dla dziecka, które będzie uczestnikiem warsztatów
– danych (imię, nazwisko i data urodzenia) dzieci, które chciałyby uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, a uczestnikami warsztatów nie będą.

Dodaj komentarz