cegiełki na III OKDS – przepisy BHP i PP

Ze względu na przepisy BHP i PP nie będzie
możliwości pozostania na koncercie bez zakupionej cegiełki. Cegiełki te
będą sprawdzane również przed rozpoczęciem koncertu, już na sali i
wszystkie osoby nie będące w ich posiadaniu będą musiały opuścić
widownię.

Dodaj komentarz