O metodzie

Dr Shinichi Suzuki o metodzie.

Dzieci na całym świecie niezwykle płynnie mówią w swym ojczystym języku. Czy nie świadczy to o zdumiewającym talencie? Przychodzimy na świat z naturalną zdolnością uczenia się.[…]Nazwałem to Metodą Języka Ojczystego i rozpocząłem ruch kształcenia, w którym nie odrzuca się żadnego dziecka, nawet najbardziej pozostającego w tyle i rozwijającego się z trudem. Aby wzeszło ziarno, potrzebne są czas i pielęgnacja. Osobowość każdej istoty ludzkiej – jej zdolności, sposób myślenia i odczuwania – powstają dzięki pracy i otoczeniu. Umiejętności nie przychodzą same z siebie,bez ćwiczenia. Musimy je wykształcić. Od lat usiłuję przekonać ludzi by uwierzyli, że wszystkie dzieci można dobrze wykształcić i że nie należy z góry spisywać na straty tych, które rozwijają się wolniej.Osiągnięcie celu wynika z włożonej energii i cierpliwości.[…] Zdolność zapamiętywania jest jedną z najistotniejszych umiejętności i musi zostać głęboko zaszczepiona. Pamięć jest podstawą innych umiejętności mentalnych, takich jak spekulowanie, myślenie abstrakcyjne itp. Tylko dzięki pamięci zdobywamy doświadczenie, a jeśli je zdobędziemy, niezliczone drogi rozwoju stają przed nami otworem. Ponieważ człowiek ma pamięć, zdobywa doświadczenie, a mając doświadczenie, może myśleć. Najlepsi zapamiętują natychmiast, a gdy już raz się czegoś nauczą, nigdy nie zapominają. Umiejętność zapamiętywania może w sobie wyrobić każdy, jeśli tylko będzie ćwiczył pamięć. Dzieci zdobywające bardzo dobre oceny w szkole to te, które mają wyjątkowo dobrą pamięć, natomiast gorsi uczniowie poprostu nie wykształcili zdolności zapamiętywania. Takie jest moje zdanie. Ludzie mówią, że staram się dokonać rzeczy niemożliwej i tylko tracę czas. Wiem jednak, że tak nie jest, bo widzę efekty swojej pracy, i wierzę że pewnego dnia ludzkość stworzy świat, w którym wszystkie dzieci będą rozwijać swój talent. Obdarzam wszystkich szacunkiem i przyjaźnią, a zwłaszcza małe dzieci. Moje serce przepełnione jest pragnieniem, by uczynić wszystkie dzieci na świecie dobrymi, szczęśliwymi ludźmi o nieprzeciętnych zdolnościach. To niezwykle ważne zadanie dla nas wszystkich na całym świecie.

Tekst pochodzi z książki „Karmieni Miłością” autorstwa dr Schinichi Suzuki.

Książka do nabycia na stronie: www.suzuki.edu.pl

Dodaj komentarz