O nas

Nasza grupa ma siedzibę w Gimnazjum nr 4 przy ulicy Janasa 11 w Tarnowskich Górach. Metoda, którą uczymy adresowana jest przede wszystkim do dzieci (w Europie średnia wieku dziecka uczącego się wynosi 3-4 lata), ponieważ to czas największej chłonności umysłowej człowieka, w tym czasie rodzi się talent oraz nasza osobowość. Nauczanie Metodą Suzuki dostosowane jest do indywidualnego tempa rozwoju i uczenia się każdego dziecka.

Na proces uczenia gry na instrumencie Metodą Suzuki składają się:

  • lekcje indywidualne – ich długość dostosowana jest do możliwości fizycznych i psychicznych dziecka, jego wieku i umiejętności koncentracji. Lekcje odbywają się tylko l raz w tygodniu w zależności od wieku dziecka do 30 minut. Ponieważ uczenie się przebiega w domu ważną rolę pełni w nim nie tylko obecność Rodzica ale także praktyczne poznanie przez niego zasad gry na skrzypcach – czemu poświęcone są pierwsze spotkania. Jest to też sposób na zachęcenie Dziecka do świadomego wyboru tej formy zabawy – przygotowanie Go do codziennego ćwiczenia na skrzypcach ponieważ dzieci lubią naśladować dorosłych i spędzać czas, tak jak robią to rodzice. W czasie lekcji dziecko i rodzic poznają tajniki gry na instrumencie poprzez obserwacje nauczyciela oraz zabawę, proste ćwiczenia i granie piosenek.
  • lekcje grupowe – nie są tylko wspólnym muzykowaniem i radością jaką daje wspólne wykonanie koncertu. Dla dziecka są okazją do obserwacji i porównania siebie z innymi dziećmi. To także okazja do społecznego rozwoju dziecka poprzez kontakt z rówieśnikami. Dzięki jednolitemu na całym świecie programowi nauczania wg Metody Suzuki, polskie dzieci mogą brać udział w warsztatach muzycznych organizowanych w Polsce i za granicą. Specjalne zabawy wspomagają rozwój jego koncentracji i refleksu, spostrzegawczości i koordynacji ruchowej.

Zasadniczym elementem metody jest codzienne słuchanie muzyki. Dzieci uczące się grać na skrzypcach Metodą Suzuki otrzymują kasetę z nagranymi utworkami, które powinny słuchać codziennie na długo przed pierwszymi praktycznymi lekcjami, codzienne słuchanie kasety to sposób na bierne nauczenie się utworków – konieczne do dalszej nauki gry na skrzypcach, oraz uwrażliwienie dziecka na barwę instrumentu. Od tego zależy szybki rozwój zdolności muzycznych. Jest to też ważne z tego względu, że nauczanie początkowo odbywa się bez pomocy nut – ważne jest nauczenie dziecka słuchania samego siebie, umiejętności wczucia się we własne ciało, poznanie energetyki muzyki jako sposobu porozumiewania się, a nie rozpoznawanie nut, które są tylko zapisem melodii.

Celem Suzuki nie było kształcenie zawodowych muzyków. Główny nacisk położony jest na wszechstronnym rozwoju dziecka oraz pomoc w rozwoju jego koncentracji, samoświadomości i samokontroli, umiejętność uczenia się oraz kształtowanie wysokiego poczucia własnej wartości, jego zdolności dostosowawczych oraz otwartości na świat jeżeli dostarczymy mu odpowiednich bodźców do rozwoju oraz zachęcimy go do poznawania świata, ludzi i podtrzymamy w chwilach niepewności i zwątpienia. Te czynniki mają wpływ na rozkwit naszego talentu oraz naszej osobowości.

Dodaj komentarz