Zajęcia z rytmiki

Prosimy o regulowanie opłat za rytmikę ( 2 zł. miesięcznie)

z góry 20,00 zł. za cały rok. Pieniądze te przeznaczone są na materiały

(teczka dla dziecka, ksero) i pomoce do zajęć.

W razie nieobecności dziecka na zajęciu można podejść do mnie

do sali i zabrać materiały ksero przeznaczone do utrwalania

wiadomości z lekcji rytmiki.

Zajęcia z rytmiki będą przygotowywały stopniowo dzieci do

umiejętności czytania nut, rozróżniania wartości rytmicznych

i  znajomości podstaw teorii. Oczywiście będziemy się przy tym dobrze

bawić. Prośba moja do rodziców , aby znaleźli  chwilkę czasu w domu

na zabawę materiałami ksero .Przyspieszy to nasz cel.

Na pierwszych zajęciach będę rozdawała teczki dzieciom. Bardzo

proszę o przynoszenie ich na każde zajęcia rytmiki  i przechowywanie

wszystkich materiałów z rytmiki w tej teczce.

Iwona Markowska          ☺

Dodaj komentarz