Warsztaty w sierpniu

II Letnie warsztaty skrzypcowe dzieci Suzuki
w Grabiu k/Wieliczki
Gospodarzem miejsca, oraz mecenasem jest Ks. Generał Andrzej Michałek Sam. PMNSM
założyciel Samarytańskiego Ruchu Maryi – JEDNOŚĆ – PMNSM
Warsztaty odbędą się w dniach 28 sierpnia – 1 września 2012 r.
( rejestracja dn. 27.08.12. od g.17.00 )
Zajęcia poprowadzą polscy nauczyciele pracujący metodą Suzuki:
mgr Andrzej Klemba z Łodzi,
mgr Mirosława Wojturska z Rzeszowa,
mgr Anna Bralewska ze Zd.Woli
mgr Urszula Dudek z Rzeszowa.
Cele Wakacyjnych Warsztatów w Grabiu:
1. Odzyskanie kondycji do gry na skrzypcach po przerwie wakacyjnej.
2. Przeżywanie radości ze wspólnego muzykowania.
3. Poznawanie piękna muzyki zaczerpniętej z polskich i irlandzkich korzeni
4. Integracja dzieci grających na skrzypcach.
5. Poznanie przeuroczego miejsca jakim jest Wieliczka i okolice.
6. Wzięcie udziału w koncercie na rzecz misji braci i sióstr Samarytan
Tematem tegorocznych warsztatów jest:
“Polska oraz irlandzka muzyka folkowa”
Będziemy grać, tańczyć i śpiewać
Koszt uczestnictwa 220 zł.
Dzieci mają zagwarantowane:
1. Codzienne lekcje grupowe przez 4 dni.
2. Codzienne koncerty solowe.
3. Czynny udział w koncercie na zakończenie warsztatów, który odbędzie się w sobotę
1 września.
4. Dodatkowo:
– dla wszystkich – nauka poloneza
– dla dzieci najmłodszych – zajęcia rytmiczne, plastyka,
– dla dzieci z I zeszytu – zajęcia rytmiczne, plastyka,
– dla dzieci z II zeszytu – zajęcia rytmiczne, nauka czytania nut.
5. Zespoły kameralne dla dzieci odpowiednio zaawansowanych w grze.
6. Zespół folkowy.
7. Zakwaterowanie i wyżywienie
8. Ubezpieczenie
Przewidziane są lekcje grupowe dla rodziców ( opiekunów ) – prosimy o zabranie ze sobą
skrzypiec.
Informujemy, że w naszej ofercie znajdą się również zajęcia rytmiczne i plastyczne dla
dzieci, które przyjeżdżają na warsztaty ( np. z rodzeństwem ), a nie są uczestnikami
warsztatów skrzypcowych. Zajęcia będą trwały około dwóch godzin dziennie i będą
kosztowały 80 zł. za osobę ( 20 zł. za dzień ). Prosimy wypełnić starannie formularze
zgłoszeniowe.
Przejazd licencjonowanym autokarem na trasie:
Zd.Wola – Łódź – Częstochowa – Kraków – Grabie w obie strony
( koszt 100 zł za osobę – jeśli zbierze się przynajmniej 22 osoby chętne !)
Obecność rodziców ( opiekunów ) mile widziana
Koszt zakwaterowania opiekunów oraz osób towarzyszących np. rodzeństwa uczestników
( pokoje 2-4 os. z łazienką ) i całodziennego wyżywienia jest formą ofiary na Fundację
Samarytański Ruch Maryi – JEDNOŚĆ – PMNSM i wynosi nie mniej niż 80 zł za
dobę od osoby.
Proszę o zadeklarowanie swego uczestnictwa do dnia 1 czerwca 2012 r.
i przesłanie na konto
BRE SA-WBE/Łódż 40 1140 2004 0000 3102 3029 1271 Oficyna Wydawnicza “LEKSEM” Anna Bralewska
wpisowego w wysokości 100 zł.
( w razie rezygnacji z warsztatów wpisowego nie zwracamy )
Szczegółowe informacje ( dotyczące przydziału do grup, autokaru itp. )
zostaną rozesłane do Państwa w czerwcu.
Kontakt z organizatorami:
Anna Bralewska: tel. 508 364 917
Andrzej Klemba: warsztaty.grabie@gmail.com
Warsztaty skrzypcowe dzieci Suzuki w Grabiu r. 2012
Kwestionariusz zgłoszeniowy
imię i nazwisko rodzica ( opiekuna ) z głaszającego dziecko na warsztaty, adres korespondencyjny, adres mailowy, tel. kontaktowy
imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem na warsztatach ( jeśli dziecko przyjeżdża z opiekunem )
adres zamieszkania, pesel, tel. kontaktowy.
osoby towarzyszące, które nie są uczestnikami warsztatów np. rodzeństwo ( imię i nazwisko, pesel )
Zobowiązuję się że:
1. do dnia 20 czerwca 2011 r wpłacę na niżej podane konto
-opłatę warsztatową w wysokości 120 zł za jednego uczestnika,
-opłatę za przejazd autokarem do Grabia i z powrotem w wysokości 100 zł za osobę.
-opłatę w wysokości 80 zł. za uczestnictwo w zajęciach plastycznych i rytmicznych dzieci
przyjeżdżających jako osoby towarzyszące.
2. pokryję koszty zakwaterowania i wyżywienia opiekuna i osób towarzyszących, na miejscu ( forma ofiary
na rzecz Samarytański Ruch Maryi – JEDNOŚĆ – PMNSM, nie mniej niż 80 zł za dobę od osoby )
BRE SA-WBE/Łódż 40 1140 2004 0000 3102 3029 1271 Oficyna Wydawnicza “LEKSEM” Anna Bralewska

Dodaj komentarz