Opłata członkowska dla Rodzin-rok 2015/2016

Proszę o uiszczanie opłaty członkowskiej u nauczycieli

Rodzice w naszym Stowarzyszeniu stają się członkami wspierającymi w momencie rozpoczęcia nauki.
– Rodzice, którzy kontynuują naukę nie wypełniają formularzy i opłacają już bezpośrednio u Nauczyciela tylko jedną składkę roczną, niezależnie od ilości uczących się dzieci w rodzinie.
– Rodziców, których dzieci pobierają naukę Metodą Suzuki u więcej niż jednego nauczyciela obowiązuje jedna opłata członkowska.

Składka obejmuje cały rok nauki (tzn. od 1 września do 30 czerwca):
– 60 pln (termin płatności: do 31 października 2015 r.)
– 30 pln – jeśli nauka rozpoczyna się w II semestrze (płatność obowiązuje od 15 lutego 2016 r.)

Warunkiem zarejestrowania Nowej Rodziny jest:
– opłacenie składki na konto CES (w tytule wpłaty: imię i nazwisko Ucznia, imię i nazwisko Nauczyciela, opłata członkowska za rok szkolny …… ),
– wysłanie drogą mailową odpowiedniego formularza członkowskiego wraz z dowodem opłaty członkowskiej (szczegóły na formularzu – informacja poniżej)

– Formularz – do pobrania, elektronicznego wypełnienia i odesłania – znajduje się w zakładce FORMULARZE DO POBRANIA. 
– Nr konta CES i ewentualne szczegóły zamówień – znajdują się w zakładce SKLEP lub KONTAKT / BIURO.
– Adres kontaktowy Biura Zarządu – znajdują się w zakładce KONTAKT / BIURO.

Członkostwo w wys. 60 pln, jest płacone za rok szkolny z góry: przy pierwszym zapisywaniu się do Stowarzyszenia – na konto CES, a później – odnawiane co roku już bezpośrednio u Nauczyciela. 

Dodaj komentarz