Infomacje dot.warsztatów w Uniejowie 20-22.01.2017

III ZIMOWE WARSZTATY DZIECI SUZUKI W UNIEJOWIE odbędą się w dniach 20 – 22 stycznia 2017 r. Zajęcia poprowadzą polscy nauczyciele z wieloletnim stażem pracujący metodą Suzuki: Paweł Kulczycki (skrzypce), Paweł Panasiuk (wiolonczela), Mirosława Wojturska (skrzypce), Urszula Dudek (skrz.) Anna Bralewska (skrzypce). Tomasz Gargól (blues), Katarzyna Matusiak (rytmika i taniec) oraz Grupę fletów poprowadzi: Maria Leena-Makila z Finlandii Warsztaty odbędą się w Miejskim Domu Kultury w Uniejowie Opłata za udział w warsztatach wyniesie: 1. przy wpłacie do dnia 10.12.16 – 270 zł., przy wpłacie po dniu 10.12.16 – 300 zł. 2. W opłacie zawarta jest kwota wpisowego (150 zł.), która w razie rezygnacji z warsztatów nie podlega zwrotowi. Opłata nie zawiera kosztów zakwaterowania i wyżywienia. 3. Uczestnicy niepełnoletni przyjeżdżają z własnym opiekunem 4. .Rezerwację noclegów zapewnia organizator dla wersji “zimowisko” (uczestnicy bez opiekuna – liczba ograniczona): cena noclegu za dobę 40 zł., obiad – 15 zł. na stołówce Zespołu Szkół w Uniejowie, śniadania i kolacje we własnym zakresie pod opieką wykwalifikowanego opiekuna. 5. Obiady na stołówce szkolnej rezerwujemy dla wszystkich chętnych. Cele zimowych warsztatów w Uniejowie: 1. Przeżywanie radości ze wspólnego muzykowania. 2. Poznawanie piękna muzyki zaczerpniętej z polskiego i afroamerykańskiego folkloru. 3. Integracja dzieci grających na skrzypcach, wiolonczeli i flecie. 4. Wzięcie udziału w koncercie finałowym na Zamku Biskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie. Dla wszystkich dzieci przewidziane są codziennie lekcje grupowe i indywidualne (w gr. wiolonczel i fletów – w zależnie od ilości zgłoszeń, w gr. skrzypiec – wszyscy zgłaszający się na koncert solo), oraz czynny udział w koncercie na zakończenie warsztatów, a dodatkowo: ● dla dzieci przedkurkowych i kurkowych – zajęcia taneczne, plastyczne i rytmika, ● dla dzieci z I zeszytu – zajęcia taneczne, plastyka i nauka nut ● dla dzieci od II zeszytu – zajęcia taneczne, plastyka, zespół “a vista”(ćwiczenia w czytaniu nut) ● zespoły kameralne, orkiestra dla uczestników odpowiednio zaawansowanych (czytających nuty) ● zespół folkowy (kolędy w opr. Pawła Kulczyckiego) i bluesowy (projekt Tomasz Gargóla) dla wszystkich uczestników ● dla dzieci, które ukończyły 5 lat i więcej – do wyboru nauka nut, lub kształcenie słuchu (oparte na jeszcze nie wydanej książce pt.”Śpiewam i gram na skrzypcach” oraz elementy improwizacji; projekt Tomasza Gargóla. Uprzejmie informujemy, iż w naszej ofercie znajdą się również zajęcia rytmiczne i plastyczne dla dzieci, które przyjeżdżają na warsztaty np. z rodzeństwem, a nie są uczestnikami warsztatów. Koszt zajęć to 80 zł. za jedno dziecko. Rodziców zainteresowanych ofertą prosimy o wypełnienie w formularzu zgłoszeniowym tabelki “dodatkowa rytmika”. Przewidziana jest również wersja “zimowisko” dla dzieci, którym nie może towarzyszyć własny opiekun. Zainteresowani dodają do kosztów 80 zł (dopłata do wersji “zimowisko”) i dołączają do zgłoszenia zgodę rodziców na pobyt dziecka na warsztatach (druk w załącznikach). Przewidziana jest lekcja grupowa dla rodziców (opiekunów) oraz jednorazowe wejście na basen termalny w Uniejowie dla wszystkich uczestników i ich opiekunów. Rejestracja rozpocznie się w Miejskim Domu Kultury. 19.01.17r od godz. 18.00. oraz od g. 8.30 20.01.17r. Rozpoczęcie zajęć 20 stycznia 2017 o godz. 09.00. Prosimy o zadeklarowanie swojego uczestnictwa do dnia 20.12.2016r. Dla uczestników III ZWDS w Uniejowie, do 10 stycznia zostaną przygotowane i rozesłane szczegółowe informacje (przydział do grup, repertuar, plan imprezy itp.) Kontakt: Anna Bralewska, tel. 508 364 917 bralewska.anna@gmail.com Możliwość zakwaterowanie w Uniejowie: telefony do pensjonatów i kwater prywatnych (cena ok 40 zł za dobę – ilość miejsc ograniczona) 693 115 624 509 993 574 600 295 575 695 409 838 603 688 087 609 430 865 609310 217

Dodaj komentarz