Plan lekcji na rok szkolny 2017/2018 – lekcje indywidualne

PLAN LEKCJI INDYWIDUALNYCH 2017-2018

PLAN LEKCJI INDYWIDUALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

IX X XI XII I II III IV V VI OGÓŁEM
PN 4, 11, 18, 25 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27 4, 11, 18 8, 15, 22 12,19,26 5, 12,19, 26 9, 16, 23, 7, 14, 21, 28 4, 11, 18

36+1*

WT 5, 12, 19, 26 3, 10, 17,24, 31 7, 14, 21, 28 5, 12, 19 2, 9, 16, 23 13, 20,27 6, 13, 20, 27 10, 17, 24 8, 15, 22, 29 5, 12, 19

37

ŚR 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25 8, 15, 22, 29 6, 13, 20 3, 10, 17, 24 14, 21, 28 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 9, 16, 23, 30 6, 13, 20

37

CZW 7, 14, 21, 28 5, 12, 19,26 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21 4, 11, 18, 25 15,22 1, 8, 15, 22 5, 12, 19, 26 10, 17, 24 7, 14, 21

36+1*

PT 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22 5, 12, 19, 26 16,23 2, 9, 16, 23 6, 13, 20, 27 11, 18, 25 8, 15, 22

36+1*

*- lekcja w terminie uzgodnionym z nauczycielem

 

Terminarz dni wolnych od zajęć: 01.11.2017 r. – Wszystkich Świętych

23.12.2017 r.- 01.01.2018 r. – przerwa świąteczno-noworoczna; 29.01-11.02.2018 r. – ferie zimowe;

29.03-03.04.2018 r. – przerwa świąteczna; 30.04.-.04.05.2018 r. – majówka

31.05-01.06.2015 r. Boże Ciało

Dodaj komentarz