Orkiestrowe warsztaty Szarlota 2018 22-28 lipiec

Drodzy Uczestnicy, Rodzice i Nauczyciele,

Serdecznie zapraszamy do udziału w XV Międzynarodowych Warsztatach Orkiestrowych “Szarlota 2018”, które odbędą się w dniach 22-28 lipca 2018r.

Poniżej znajdziecie Państwo garść informacji o tym przedsięwzięciu.

Warsztaty adresowane są przede wszystkim do uczniów grających na skrzypcach i wiolonczeli (o stopniu zaawansowania od 4 zeszytu wzwyż)

oraz altówce (od 6 zeszytu wzwyż).

Przewidujemy również zajęcia dla młodszego rodzeństwa uczestników warsztatów orkiestrowych.

Swoją obecność na warsztatach potwierdzili wysokiej klasy pedagodzy z Europy.

Zachęcamy Rodziców do tworzenia grup dzieci, które przyjadą pod opieką jednego, znajomego rodzica.

W przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń na Orkiestrowe Warsztaty, w lutym uruchomione zostaną zgłoszenia dla uczestników na wszystkich stopniach zaawansowania.

Przypominamy, że mail, który przychodzi bezpośrednio po wypełnieniu formularza jest jedynym potwierdzeniem zgłoszenia (informacja o tym pojawia się na ekranie komputera bezpośrednio po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego).

Zapraszamy również na naszą Facebookową grupę:)

Jest to grupa tematyczna naszych Warsztatów, gdzie również umieszczane są bieżące informacje związane z organizacją.

Mamy nadzieję, że dzięki temu informacje dotyczące Warsztatów Szarlotka i Szarlota dotrą do większej ilości zainteresowanych.

Zapraszamy na stronę grupy:

https://www.facebook.com/groups/szarlota/

Dzienny plan warsztatów:

Grupa I ( I zeszyt od 2 do 12 utworu)

– 2 lekcje grupowe

– 1 lekcja rytmiki

– 1 lekcja tańca

Grupa II ( I zeszyt od utworu 13 do końca III zeszytu)

– 2 lekcje grupowe

– 1 lekcja tańca

– 1 lekcja czytania nut

– Opcjonalnie max. 1 lekcja indywidualna 20 min. w trakcie trwania warsztatów (zeszyt I od utworu 13 do II zeszytu utwór 5 )

– Opcjonalnie max. 2 lekcje indywidualne 20 min. w trakcie trwania warsztatów (zeszyt II od utworu 6 do końca III zeszytu)

Grupa III ( Uczestnicy od IV zeszytu w górę, uczniowie Suzuki, którzy ukończyli książki oraz uczestnicy, którzy ukończyli szkoły Suzuki, a kontynuują                          naukę gry na instrumencie na wyższym poziomie edukacji.)

– codzienne próby orkiestry – program rozszerzony obejmujący próby całościowe i sekcyjne

   (nuty uczestnicy otrzymają e-mailem najpóźniej w maju 2018r.)

– codzienne próby zespołów kameralnych i/lub zajęcia grupowe (dostosowane do stopnia zaawansowania)

– Opcjonalnie max. 2 lekcje indywidualne 30 min. lub max. 2 lekcje masterclass 45 min.

​Poziostałe informacje (koszt oraz pobyt) na stronie; https://www.instytutsuzuki.pl/warsztaty-szarlota-2018

 

         Żeby formularz zgłoszeniowy na warsztaty orkiestrowe Szarlota został przyjęty, wymagana będzie wpłata zadatku w wysokości 200zł za każdego uczestnika warsztatów (dotyczy to również mniej zaawansowanego rodzeństwa uczestnika warsztatów, którego zgłoszenie wysyłamy w jednym formularzu zgłoszeniowym) oraz załączenia bankowego potwierdzenia tej wpłaty do formularza zgłoszeniowego online, więc nie będzie możliwości przesłania formularza bez tej wpłaty (prosimy pamiętać, że zrzut z ekranu nie jest potwierdzeniem wpłaty).

Prosimy również zwrócić uwagę na fakt, że niektóre banki potrzebują nawet dwóch dni roboczych żeby wygenerować potwierdzenie wpłaty, więc jeśli chcemy wypełnić zgłoszenie w sobotę, to przelewu należy dokonać odpowiednio wcześniej.

Wpłaty dokonywać można na podany niżej numer konta z dopiskiem:

FUNDACJA EDUKACJI MUZYCZNEJ

PKO BP: 69 1020 1912 0000 9102 0086 2870

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka – Warsztaty Orkiestrowe Szarlota 2018 – zadatek

Ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem 15 marca 2018r. (data zaksięgowania wpłaty to najpóźniej 19.03)

Niedokonanie opłaty w terminie jest równoznaczne z rezygnacją.

Uczestnikom, którzy nadeślą zgłoszenia po tym terminie organizatorzy nie gwarantują pełnego serwisu oraz udziału we wszystkich zajęciach. Za datę wniesienia opłaty uważa się datę zaksięgowania pieniędzy na koncie. Zadatek jest BEZZWROTNY. W przypadku rezygnacji z warsztatów przed dniem 31.03.2018 organizatorzy zwracają 50% pozostałej części opłaty (po potrąceniu zadatku). Po tym terminie opłaty nie będą zwracane.

F O R M U L A R Z   Z G Ł O S Z E N I O W Y

Dodatkowe informacje:

– warsztaty przeznaczone są wyłącznie dla uczniów, którzy aktualnie są uczniami licencjonowanych nauczycieli Suzuki, oraz są członkami CES.

– materiały nutowe uczestnicy otrzymają e-mailem najpóźniej w maju 2018r.

– dzieci, które będą grały w orkiestrze prosimy o przywiezienie pulpitów do nut.

– szczegółowy plan zajęć oraz identyfikatory otrzymają Państwo podczas rejestracji w dniu 23.07.2018r. w godz. 16:00 – 20:00.

– szczegółowy repertuar warsztatów zostanie umieszczony na stronie www.instytutsuzuki.pl w maju 2018r.

– koncert finałowy odbędzie się w sobotę 28.07.2018r.

– prosimy, aby dzieci na koncercie ubrane były na czarno lub czarno-biało.

– informacje o zakwaterowaniu

Kontakt z organizatorami warsztatów:
Organizator – Anna Podhajska: e-mail: annapodhajska@instytutsuzuki.pl
Sekretariat Instytutu Suzuki w Gdańsku – Anna Ingielewicz: tel. 664 47 48 47, e-mail: warsztatyszarlota@icloud.com

 

 

 

Warsztaty Suzuki “SZARLOTA 2018”

Dodaj komentarz